Voor jongeren die de toekomst hebben

Futuro is er voor de jongeren die de toekomst hebben, maar daarvoor eerst het heden moeten overwinnen. Ieder mens verdient de kans om (vol)waardig deel te nemen aan onze samenleving, zeker elk jong mens. Futuro richt zich op jongeren die tegen problemen aanlopen, jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook minder kansen gekregen hebben.

Kansen voor jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Dat roepen is één ding, maar de sleutel ligt in jongeren daadwerkelijk de kansen te bieden om toekomstperspectief op te bouwen. Futuro richt zich op jongeren die tegen problemen aanlopen, jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook minder kansen gekregen hebben.

Wij bieden advies en uitvoeringswerk aan gemeenten, ministeries, particuliere instellingen, bedrijven, scholen en andere partijen die zich inzetten om een kansrijke omgeving te creëren voor jongeren. Futuro is er voor de jongeren die de toekomst hebben, maar daarvoor eerst het heden moeten overwinnen.

Intensief Case Management (ICM)

Intensief Case Management (ICM) is een methodiek om jongeren tussen de 14 en 27 jaar met meervoudige, complexe problematiek te begeleiden naar zelfstandigheid en positieve participatie in de samenleving. Voor jongeren die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven of voor wie bestaande hulp ontoereikend is, vormt ICM de brug tussen hen en instanties en maakt het ICM verbindingen waar nodig.

Meer informatie

Preventieve jeugdaanpak

Voorkomen is beter dan genezen. Veel jeugdhulp en ondersteuning komt pas op gang, als de problemen van de jongere al bijna onherroepelijk zijn. Preventief jeugdbeleid zorgt er aan de voorkant voor dat jongeren niet in de problemen kómen, maar optimaal hun kansen benutten. Met een goed preventief jeugdbeleid legt een gemeente de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien.

Meer informatie

JSP Amsterdam West

Het gaat er bij het JSP en de begeleiders vooral om de overtuiging dat iedere jongere iets kan bijdragen in de samenleving met zijn of haar eigen talenten.

Meer informatie
arrow-next
arrow-prev
Wilt u meer informatie?
Laat het ons weten! Neem contact op >