Opleiding / Stage / Werk / Hulpvragen

JSP Amsterdam West

De kracht van ICM is het intensieve, outreachende karakter en de onconventionele manier van begeleiding. Naast onze eigen expertise op verschillende gebieden als vroegsignalering, aanjagen eigen kracht en talenten, activering en participatie, zetten wij ook de expertise van verschillende netwerkpartners in.

Binnen deze werkwijze worden domein overstijgende samenwerkingsverbanden aangegaan met partijen als de politie, Bureau Jeugdzorg, Sociale Dienst, het onderwijs, woonbegeleiding en (psychiatrische) hulpverlening. Door middel van deze werkwijze vormt ICM een onderdeel van de leefbaarheid in de wijk. Een aantal belangrijke theorieën en uitgangspunten hebben aan de basis gestaan van deze methodiek, zoals het casemanagement, de empowerment benadering, de systeemtheorie en tot slot de presentiebenadering.

Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject duurt 6 maanden, indien noodzakelijk verlengen wij dit met een nazorg periode van drie maanden. Het doel van ICM is jongeren met meervoudige problematiek intensief te begeleiden naar positieve participatie in de samenleving. Samen met de jongeren pakken wij hun problemen op de diverse leefgebieden (zo veel mogelijk) aan zodat er ruimte ontstaat voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of het volgen van onderwijs. Het is de bedoeling dat een jongere aan het eind van het traject zelfstandig verder kan.

Nazorg periode van drie maanden

Een begeleidingstraject duurt 6 maanden, indien noodzakelijk verlengen wij dit met een nazorg periode van drie maanden. Het doel van ICM is jongeren met meervoudige problematiek intensief te begeleiden naar positieve participatie in de samenleving. Samen met de jongeren pakken wij hun problemen op de diverse leefgebieden (zo veel mogelijk) aan zodat er ruimte ontstaat voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of het volgen van onderwijs. Het is de bedoeling dat een jongere aan het eind van het traject zelfstandig verder kan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het opzetten van een JSP in uw gemeente? Of het uitbesteden van de uitvoering? Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden door te nemen.

Contact >

JSP Amsterdam West

Gerard Callenburgstraat 38
1055 VC Amsterdam
E: info@jspwest.nl
T: 020 233 3373

Bezoek de website >