Kansen creëren vanuit eigen initiatief, wensen en drijfveren

Jongeren Service Punt

Werkloze jongeren en voortijdig schoolverlaters zijn vaak kwetsbaar en raken in de problemen binnen leefgebieden als financiën, huisvesting, gezondheid of thuissituatie. Voor jongeren die het tegenzit is er daarom het Jongeren Service Punt. Een plek die fungeert als vangnet, maar ook als trampoline. Een trampoline die hen het spreekwoordelijke zetje geeft om hen te stimuleren (terug) naar school of aan het werk te gaan. Met goede individuele en groepsgerichte begeleiding investeren we in hun toekomst.

Laagdrempelig, benaderbaar

Een Jongeren Service Punt (hierna: JSP) heeft als doel om kwetsbare of overlastgevende jongeren (weer) op positieve wijze te laten deelnemen aan de maatschappij, het fungeert als vangnet en trampoline. Deze doelgroep vindt het lastig een weg te vinden binnen bestaande hulpverlening. Ze weten niet waar aan te kloppen, en áls ze dat doen, blijken reguliere instellingen vaak te hoogdrempelig en slechts gericht op een deel van het probleem. Jongeren kunnen bij het JSP altijd terecht: een laagdrempelige, vrije inloop waar hulp altijd gratis is. Het doel is tweeledig, aan de hand van individuele begeleiding lossen we enerzijds de hulpvraag op, anderzijds voorkomen we met trainingen en voorlichting nieuwe hulpvragen.

Kansen creëren vanuit eigen initiatief, wensen en drijfveren

Het JSP creëert een kansrijke omgeving en levert een belangrijke bijdrage aan talentontwikkeling. Begeleiders stimuleren het zelfvertrouwen en laten jongeren zelf initiatief tonen door hen actief mee te laten denken over hun (toekomst)wensen en drijfveren. Hierdoor gaan zij in zichzelf geloven, herkennen zij hun intrinsieke motivatie en voelen zij zich verantwoordelijk. De jongeren groeien uit tot mondige, zelfredzame en kansrijke burgers, die een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de toekomst in eigen handen nemen.

De jongere centraal

Ondersteuning begint vaak praktisch: met een zoektocht naar opleiding, stage of bijbaan. Maar, een JSP werkt integraal: de jongere staat centraal, niet het vakgebied van de professional. Het zoeken van passende scholing of werk wordt daarom in de context van andere leefgebieden geplaatst, want achter (bijna) iedere hulpvraag schuilt een groter verhaal. De focus ligt op school, stage of werk, maar wanneer een jongere andere, zwaardere problemen blijkt te hebben, worden samenwerkingspartners uit het wijknetwetwerk ingeschakeld.

Groepsgericht & preventief

Naast de individuele begeleiding, wordt – met name preventief – ook groepsgericht gewerkt. Met trainingen en voorlichtingen op scholen worden leerlingen voorbereid op de stageperiode of arbeidsmarkt. De trainingen in de klas maken leerlingen vaardiger op het gebied van solliciteren, waarbij rollenspellen ingezet worden en leerlingen oefenen met sociale- en werknemersvaardigheden.

Duaal: jongeren enerzijds, organisaties & werkgevers anderzijds

Het JSP streeft naar een duaal proces, waarbij niet alleen de jongere wordt klaargestoomd, maar ook organisaties en werkgevers uit het netwerk. Het JSP adviseert en ondersteunt hen om een erkend leerbedrijf te worden, om zo het tekort aan stageplaatsen en werkplekken voor jongeren te verkleinen.


In de praktijk: Jongeren Service Punt
De JSP-aanpak is inmiddels geïmplementeerd in Venlo en Amersfoort. In Amsterdam West, Rotterdam Delfshaven en Rotterdam IJsselmonde vervullen wij ook de daadwerkelijke uitvoering van het lokale Jongeren Service Punt.

Meer weten over JSP?

Wilt u meer weten over het opzetten van een JSP in uw gemeente? Of het uitbesteden van de uitvoering hiervan? Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden door te nemen.

Contact opnemen >

JSP in de praktijk

De JSP-aanpak is inmiddels geïmplementeerd in Venlo en Amersfoort. In Amsterdam West, Rotterdam Delfshaven en Rotterdam IJsselmonde vervullen wij ook de daadwerkelijke uitvoering van het lokale Jongeren Service Punt.

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten