Maak kennis met Maricia Fernandes, intensieve jongerencoach

Maricia werkt vanuit Futuro als intensieve jongerencoach in wijkteam Rotterdam.

Maricia: “De meerwaarde van onze methodiek is dat we laagdrempelig zijn. Wij ‘kleuren buiten de lijntjes’ zijn creatief in het bedenken van oplossingen en sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Daarom zijn wij onmisbaar in het wijkteam. Deze jongeren hebben vaak veel meegemaakt. Zij vertrouwen niemand. Bij onze manier van werken is het belangrijk om je in te kunnen leven en je soms als hulpverlener ook kwetsbaar op te stellen.

“Elke jongere heeft iemand nodig voor als het niet meer gaat.”

Maricia voor een groep jongeren

Ik heb zelf ook veel meegemaakt, soms noem ik ook voorbeelden hiervan om te laten zien dat zij niet de enige zijn. Dit helpt echt en doet mij echt goed want het kost veel tijd om vertrouwen te winnen. Ik heb ooit een jongen geholpen. Hij was zorgmijder, vertrouwde niemand. Ik heb lang geïnvesteerd in het opbouwen van vertrouwen, dit is gelukt. Hij heeft daarna verantwoordelijkheid genomen om zijn problemen op te lossen. Inmiddels gaat het goed. Ik word hier heel blij van.

Ik zou graag willen dat er meer aandacht komt voor intergenerationele problematiek: jongeren bewust maken kan patronen doorbreken. Positieve verandering gaat dan sneller en beter!”

Meer over Intensief Case Management >