Kansrijk, gezond en veilig opgroeien

Preventieve jeugdaanpak

Voorkomen is beter dan genezen, ook bij jongeren. Veel van de huidige jeugdhulp en ondersteuning komt pas op gang, als de problemen van de jongere al zo goed als onherroepelijk zijn. Te laat, dus. En dat terwijl in het kader van jeugd en veiligheid, preventie de allerbeste oplossing is. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen waarvoor specialistische zorg moet worden ingeschakeld. Met een goed preventief jeugdbeleid legt een gemeente de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien.

Preventief jeugdbeleid zorgt er aan de voorkant voor dat jongeren niet in de problemen kómen, maar optimaal hun kansen benutten. Daar wacht je niet mee tot ze op de middelbare school zitten. Tijdens de basisschoolperiode kun je al een belangrijke basis leggen, kinderen zijn dan nog volop in ontwikkeling. Een leraar of sportcoach signaleert mogelijke, toekomstige problemen. En dán?

Hoe zorgt u ervoor dat de jeugd in uw gemeente kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien? Heeft u vragen over het ontwikkelen van een resultaatgericht preventief jeugdbeleid in uw gemeente? Of wilt u weten hoe uw gemeente de lokale infrastructuur op het gebied van jeugd en welzijn kan versterken? Wij helpen u graag!

Onze aanpak

 • Inventariseren van signalen
  Meten is weten, het begint met het in kaart brengen van de huidige situatie in uw gemeente. Welke behoeftes, problematiek en mogelijkheden zijn er? Aan de hand van input interviews met relevante stakeholders en uitgebreide documentstudie, wordt een vertaling gemaakt naar een visie op maat voor uw gemeente, waardoor uw formele en informele partners aan de slag kunnen met duidelijke speerpunten.
 • Opgave gestuurd werken
  De gemeente stuurt op de opgaven (het ‘wat’) en het werkveld gaat over de acties (het ‘hoe’). Iedereen die werkzaam is in de jeugdsector kan bijdragen aan het versterken van de opgroeiomgeving. Organisaties in en buiten de jeugdsector kunnen samenwerken om preventie te bevorderen.
 • Duurzame allianties
  Bovenstaande kan alleen wanneer er duurzame allianties van partners ontstaan, waarin iedereen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt.
 • Ruimte voor vernieuwing
  Onze samenleving verandert in rap tempo en wordt steeds complexer. Door partners in het werkveld ruimte te geven voor vernieuwende acties en ideeën kunnen de abstracte termen als preventie en vroegtijdig signaleren ook daadwerkelijk een praktische invulling krijgen. Niet alleen plannen schrijven, maar de mouwen opstropen en aan kunnen pakken.

Meer weten over onze aanpak?

Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek!

Meer informatie

Heeft u een vraag over het ontwikkelen van een resultaatgericht preventief jeugdbeleid in uw gemeente? Wilt u weten wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen op het gebied van preventieve jeugdaanpak? Laat het ons weten, we denken graag met u mee.

Contact opnemen >