Maak kennis met Ivando Koorndijk, stagiair jongerencoach

Ivando werkt vanuit Futuro als stagiair jongerencoach in wijkteam Rotterdam.

“Afgelopen 7 maanden hebben we 60 jongeren kunnen helpen, daar ben ik trots op!”

Ons Jongeren Service Punt (JSP) in Rotterdam Delfshaven richt zich op kwetsbare jongeren en is gespecialiseerd in de activering en toeleiding van deze doelgroep naar de onderwijs- en arbeidsmarkt. Deze jongeren vinden het lastig een weg te vinden binnen de bestaande hulpverleningsvoorzieningen.

Ivando, stagiair jongerencoach

Onze medewerker Ivando vertelt: ‘het JSP is laagdrempelig, jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen. In Corona tijd is het voor deze jongeren extra belangrijk dat we bereikbaar zijn. Jongeren komen graag bij ons omdat ze weten dat ze bij ons niet steeds doorverwezen worden. Wij bieden een luisterend oor en sluiten aan bij de leefwereld van deze jongeren: ze hoeven bij ons geen berg papieren in te vullen. We helpen ze op een informele manier. Dat geeft vertrouwen. We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Dat werkt niet. Wat wel werkt is buiten de kaders om denken: zo maak ik regelmatig gebruik van mijn eigen netwerk om jongeren te helpen. Op deze manier heb ik een jongere aan een baan geholpen en een andere jongere aan huisvesting’.

De top 3 qua problematiek bij jongeren is:

  1. Dakloosheid/huisvesting
  2. Schulden
  3. Werkloosheid/geen school

Afgelopen 7 maanden hebben we 60 jongeren kunnen helpen, daar ben ik trots op! Ons uiteindelijke doel is om jongeren zelfredzaam te maken.

Meer over het Jongeren Service Punt >